Graduation mortar on top of books

Nihayet ikinci doktora mülakatına girebildim. 23 Ocak karne günü öğleden önce saat 11 sularında gerçekleşen mülakata Eylül ayından beri hazırlanmaya başlamıştım. Okuyarak, yazarak, resimler ve şemalar çizerek, sunular hazırlayarak hazırlandığım gibi biraz abartarak davrandım ve mülakatın  giriş dakikalarına kadar bu çalışmalara okumayı sürdürerek devam ettim. Öyle ki bende oluşan bu durum, mülakat ortamındaki aşırı heyecan için itici bir güç oldu. Belki de son dakikalarda kendimi psikolojik olarak rahatlatmam gerekirdi (kantinden çay alarak, çikolata yiyerek, kapıda bekleyenlerle konuşarak,…). Montlu ve elimde fermuarı arızalı yüklü bir çantayla içeri girdiğimde 3+1 çift göz üzerimdeydi. Öncelikle montumu çıkardım ve sınıfın girişindeki sıraya koydum. Büyük çantam tek kişililik masayı doldurunca kol çantamı oturduğum sandalyenin yan tarafına bırakmak zorunda kaldım. Jüriye göre heyecanım her halimden belli olmalı…Yani bir panikle girdiğimi söyleyebilirim salona. Şimdi gelelim sorulara:

Feridun Hoca:

  1. Harf inkılabı hangi tarihte yapılmıştır?    C:1 Kasım 1928’de.
  2. Öğretmenler günü hangi olayı müteakip, kaç yılında kutlanmaya başlamıştır?

Necati Hoca:

  1. Kendini kısaca tanıtır mısın?
  2. Tezinin adı ne? Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın öğrencilerin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi
  3. Danışmanın kimdi? Yard. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş,2007.
  4. 657 sayılı kanunun 126. maddesi.657 sayılı Kanunun 126. maddesine göre, müfettişçe verilen ve disiplin kurullarınca aynen kabul edilen cezanın atanmaya yetkili amir tarafından değiştirilmesi olanağı olmadığı gibi, aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda da bu cezayı vermeye yetkili amirin takdir yetkisini kaldıracak biçimde karar verilmesinde isabet bulunmadığı hk.
  5. Sergiovanni’nin yeni okul teorisinde yer alan tren yolu, pramit ve yüksek performans maddelerini kısaca açıkla.
  6. Güç çeşitlerini

Nezahat Hoca:

  1. Dönüşümcü liderlik nedir?: İdealleştirilmiş etki, bireysel destek, telkinle motivasyon, entellektüel uyarım dönüşümcülük sağlayan liderlik fonksiyonlarıdır.
  2. Örgüt kültürünün değişkenlerini say (varsayımlar normlar, değerler, öyküler, örf ve adetler…).

Heyecan, korku ve panik havası hâlâ hakim bende…

Son anda teşekkür edip süremin dolduğunu söylediler. Daha söylemeyi düşündüğüm o kadar bilgi varken bunu duymak beni biraz üzdüğü için ek 2-3 dk daha istedim ve daha önce hazırladığım resim ve şemaları paylaştım. Bu durum mülakat komisyonunu ne kadar etkiledi bilinmez. En azından hazırlanıp girdiğim mesajını verdiğim için biraz rahatlattı.