ÖRTÜLÜ MÜFREDAT

69

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren endüstriyel toplum yapısına ve iş dünyasına uyacak şekilde yetiştirildiklerinde, fabrika sisteminin gerektir­diği disiplini benimsemeleri kolaylaşacaktı. Bu düşünceden yola çıkılarak, tüm endüstri toplumlarında kitlesel eğitime geçildi ve çocukluk yaşlarından itibaren bireyler de fabrikasyon şekilde üretilmeye başlandı.

Fabrikaları model almış kitlesel eğitim sisteminde okurya­zarlık ve matematik becerileri kazandırılıyor, biraz da tarih ve felsefeye değiniliyordu ama bu, “görünürdeki” müfredattı. Bu­nun altında, hepsinden çok daha önemli başka ve “örtülü” bir müfredat bulunuyordu. Bu müfredatta – endüstri toplumlarında hâlâ hâkim düzendir – temel olarak üç şey öğretiliyordu: Her şeyi zamanında yapmak, itaatkar olmak ve verilen görevi düşünme zahmetine girmeden ezbere tekrarlamak. Özellikle üretim bandı sistemlerini temel alan fabrika ortamı, ister beyaz yakalı ve ister­se mavi yakalı olsun, çalışanların zamanında işe gelip gitmesini, yöneticilerin emirlerinin hiç tartışılmadan veya karşı çıkılmadan yerine getirilmesini ve büroda ya da üretim bandı başında aynı şeyleri bıkmadan defalarca yapmayı gerektiriyordu.” Toffler, A. (1981). Üçüncü dalga. Altın kitaplar.

resim kaynağı:burhansev.blogspot.com