diversity management ile ilgili görsel sonucu

Doç. Dr. Olca SÜRGEVİL tarafından kaleme alınan kitap, toplam dört bölümden oluşmaktadır:

İlk bölümde yazar kavram olarak farklılıklara getirilen çeşitli tanımlar ve yaklaşımlar ile farklılığın temel boyutlarını, faydalarını ve sakıncalarını ele almıştır.

Yazar, ikinci bölümde farklılıklarla ilgili yaklaşımlar, farklılık kavramına temel oluşturan sosyo-psikolojik kuramlar ve faklılıklarla ilgili yapılmış olan araştırmalardan söz etmektedir.

Üçüncü bölümde ise farklılıklar yönetiminin tanımı ve tarihçesinden söz ettikten sonra farklılıkları yönetmenin birey, örgüt ve toplum düzeyinde sağlayabileceği faydalar ile birlikte farklılıkların yönetilmesi ihtiyacını ve gerekliliğini detaylı olarak ele almıştır.

diversity management ile ilgili görsel sonucu

Yazar, temelleri 1990’lı yıllarda Amerika’da atılan farklılıkların yönetimi anlayışını henüz yeni bir yönetsel anlayış olarak nitelendirmektedir. Bu yönetsel anlayış öncelikle tüm farklılıklara saygı duymayı ve bu farklılıkları kurumlara rekabetçi bir üstünlük sağlayacak değerlere dönüştürmeyi gerektirmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi ve tüm işletmecilik dünyasına yerleşebilmesi için yazar, farklılık kavramının tanımından başlayarak, farklılıkların boyutları ile bu konudaki çeşitli yaklaşımların ve yönetim biçimlerinin açıkça ortaya konması gerektiğini ifade etmiştir.

diversity management ile ilgili görsel sonucu

diversity management ile ilgili görsel sonucu