EĞİTİM YÖNETİMİ
Fred C. Lunenburg, Allan C. Ornstein
6. Baskı, 2013
Çev.: Gökhan Arastaman

Kitap 4 ana kısım ve 15 bölümden oluşmuştur. Kısımlar ve bölümler birbirinden bağımsız ele alındığı için kitap farklı sıradan çalışmaya elverişlidir.

  1. Kısmın bölümünde eğitim yönetiminin tanımı ve ortaya çıkışı kavramsal bir model ile sunulmuştur. 2. Bölüm, örgütsel yapı için birkaç alternatif yaklaşıma odaklanmaktadır. 3. Bölüm, eğitim yönetiminin çalışma ve uygulamaları için kültürel bir bağlam sunmuştur.
  2. Kısımda, motivasyon, liderlik, karar verme, iletişim ve örgütsel değişme gibi temel yönetim süreçleri üzerinde durulmuştur.
  3. Kısımda, eğitimin yapısal çerçevesine odaklanılmıştır. Yapısal çerçeve, “Devlet ve eğitim”, “mükemmellik, eşitlik ve eğitim”, “okul finansmanı ve verimlilik”, “yasal değerlendirmeler ve eğitim” alt başlıkları ile ele alınmıştır.
  4. Kısımda, eğitim programları ve eğitim hizmetlerinin yönetimini ele almıştır. Bunun yanında program geliştirme, öğretim stratejileri ve insan kaynakları yönetiminden de söz edilmektedir.

egitim_yonetimi_gokhan_arastaman

Kitap özetinin: