IMG_4143

Eğitimci olup da kitabın adını duymayanımız var mı? Ya okunanlar arasındadır ya da okunacaklar sırasındadır diye tahmin ediyorum.

Kitabın tamamını okuduktan sonra şöyle bir kanıya varıyorsunuz: İnsanların çoğu, açık ya da gizli bir takım problemlere sahiptir ve bu problemeler hep derin bilinçaltı depo sistemimizden beslenmektedir.

Yazara göre kitap, ortalama insan davranışlarının gerisindeki dinamik güçleri okuyucuya tanıtmayı amaçlamakta ve yazarın 30 yıllık deneyimlerine dayanarak yaptığı çıkarsamaların bir bölümünü içermektedir. Ayrıca Adler, Jung, Horney, Fromm, Rank, Boss, Binswanger ve Rado gibi bazı yazarlardan etkilendiğini itiraf etmektedir. Geçtan’a göre bir psikoterapist ancak okuyarak öğrendiği kuramlarla kendi deneyimleri arasında bir bağlantı kurabildiğinde onları özümsemiş olur(Yazarın tüm görüşlerini kapsamasa da). Dolayısıyla bu kitapta da yazarın kendi insan davranışlarına kendi bakış açısını yansıttığı söylenebilir.

Bu kitapta, insanın kendisine tutsak olmasına yol açan kısırdöngülerinin oluşum nedenlerine ve yaşanış biçimlerine ağırlık verilmiştir. Yazara göre insan, kendisine karşıt düşen davranışlarını nasıl değiştirdiğini göremedikçe, özgür olabilmek için neyi aşması gerektiğini de bilemez. Çünkü insanın kendi içinde ürettiği kargaşa, dış dünyadaki gerçek tehlikelerden çok daha ürkütücüdür.

Genel olarak bu kitabın, insanın kendisindeki ve çevresindeki bilinmeyenlerin sayısını azaltmayı amaçladığı söylenebilir.

Bireyler ailelere, aileler toplumlara dönüştükçe insan da giderek kendi özünden (doğasından) kopmuş ve bunun yarattığı yalnızlık duygusu, onu hep bir iç huzursuzluğuna doğru sürüklemiştir. Bu içinden çıkılmaz yalnızlık duygusundan rahatsız olan insan, korku duygusuna yenik düşmemek için kendisini çevresine ve topluma bağımlı hale getirmiştir. Çünkü insan, başkalarıyla birlikteyken tehlikelerden korunacağına,  yalnızlıktan kurtulabileceğine ve bir çok şeyi daha iyi yapabileceğine inanmaktadır. Geçtan’a göre tüm bunlara rağmen insan kendi içinde yalnızdır ve içinde yaşadığı dünyaya karşı yürekli bir savaşım vermek zorundadır.

Devamı gelecek…