“Katılımcı sınıf için yenilikçi teknolojiler” biçiminde bir çevirisi var. http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html adresinde detaylı olarak açıklanmaktadır.