Neslihan’ın Yorumu:

Matsushita’da beni en çok etkileyen şudur: Yaşadığı dönemin zorluklarına ve ailesel olarak çektiği sıkıntılara rağmen kişisel çabaları sonucu edindiği başarıları ona farklı bir liderlik özelliği katmıştır. İçinde bulunduğu dönemde yaşanan ekonomik krizde muadili olan iş adamları krizle mücadele için işçi çıkarma yolunu tercih ederken, Matsushita işçilerin çalışma saatlerini 18 saatten 12 saate düşürerek performansın olağanüstü bir şekilde yükseldiğini gözlemlemiş ve akıllıca yaptığı tercihlerle çalışanlarını mağdur etmeden krizle etkin mücadele edebilmiştir.  ABD’den esinlenerek uyguladığı çalışma saatlerini düşürüp performansı arttırmış, bu başarılı kriz yönetimi sayesinde kalite ve pazarlamaya odaklanmıştır.

Konosuke Matsushita (1894 – 1989) * 

indir (3)

Konosuke Matsushita çok büyük bir iş adamı, Japon vatanseveri ve bilge bir düşünürdü. Matsushita’nın birçok önemli özelliği mevcuttu. Okulu ilkokul üçüncü sınıftan terk etme zorunda kalmış, zorlu iş yaşamına yatılı çırak olarak bir bisiklet tamircisinin yanında ailesinden uzakta bir çocuk olarak başlamıştı. 6 kardeşinin hepsi erken yaşlarda veremden ölmüştü ve kendisi de zorlu çalışmaya gelemeyen hastalıklı bir vücuda sahipti. Nasıl oluyordu da böyle bir kişilik Japonya’nın ve dünyanın en büyük elektronik devlerinden birisi olan Panasonic, National, Victor markalarını yaratabiliyordu. Sony’nin dünyadaki en büyük rakibi olan Matsushita’nın Osaka’daki merkezini ziyaret ettiğinizde Matsushita’nın heykeli, Matsushita’nın ilk dükkanı ve evi ile karşılaşıyorsunuz. Ancak en çok şaşırtanı ise, heykeller grubunun ortasında en büyük heykelin Edison’a ait olduğunu görmenizdir. Matsushita’nın heykelinin Edison’un heykelinden daha mütevazı boyutta olması bizleri şaşırtmıştı. Matsushita’nın mütevazı karakteri heykellerin boyutuna da yansımıştı.

Bir makalesi;

Uygarlığımızın tarihindeki bu kritik kavşakta, insan aklının esas doğruluğuna güvenimizi yenilememiz gerekir. Kendi kendimize şu güvenceyi vermeliyiz; dünyamızın karşı karşıya olduğu problemlere çözümler bulmaya dayanmak için maddesel ve zihinsel kaynaklarımızı zorlayacak kapasiteye sahibiz. Kriz karşısında kuvvetlerimizi bir araya getirmek her zaman daha kolaydır,  fakat kriz duygusunun bizi gereksiz bir kötümserlikle ezmesine izin vermemeliyiz. Kötümserlik çaresizlik ve durağanlığa götürür. Gelecek için umudumuzu asla kaybetmeyelim. Halkın en sonunda insan meselelerinin gidişatını yöneteceğine, esasında iyi olduğu için, insanların dileğinin galip geleceğine ve dünyayı yeni ve daha iyi bir döneme götüreceğine inanalım.

Hüsnükuruntu yararsızdır ve barış hakkındaki basmakalıp sözler yalnızca laf kalabalığıdır. Eğer yirmibirinci yüzyılda çocuklarımıza ve torunlarımıza mutlu, barış içinde bir dünya miras bırakmak istiyorsak ihtiyacımız olan şey, ilgili iyimserlik ve müşterek akıldan kaynaklanan eylemdir. Benim kırk yıldan daha fazla bir zaman önce PHP Enstitüsü’nü kurmama yol açan işte bu inanıştı. Önümüzde çok uzun bir yolun olduğunun farkındayım, fakat aynı zamanda dünya genelinde bizim ideallerimizi paylaşan ve benzer hedeflere doğru çalışan birçok birey ve grup olduğunu da biliyorum. Yeni bir barış, mutluluk ve refah dünyası kurmak için, birlikte planlanmış bir girişim içinde bu insanlarla ellerimizi birleştirebileceğimiz günün yakında geleceğini umuyorum.

Konosuke Matsushita
(1894 – 1989)
Kurucu PHP Research Institute, Inc. ve PHP Institute, Inc.
Nisan 1987

*http://www.lean.org.tr/konosuke-matsushitayi-tanimak-gerekir/ adresinden 10.04.2015 tarihinde alınmıştır.