Türk Eğitim Sistemi ve Yükseköğretim, 3. dönem doktora derslerinden birinin adı. Cumhuriyetten günümüze Türk Eğitim Sistemi ve Yükseköğretim alanında yayınlanmış araştırma, kitap, makale ve raporlardan bulabildiklerim şöyle:

Sadrettin Celal’in kim olduğu ve yaptığı çalışmalar

JHON DEWEY RAPORU

1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John
Dewey’nin Türkiye Seyahati   (ATA B.,  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 193-207)

Jhon Dewey’den Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ne Değişti 

(BÜLBÜL M., Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2009, 7(3), 667-689)

 

MALCHE RAPORU

Atatürk’s Notes on the University Reform

(Kocatürk, U. (1999). Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.)  http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-01/ataturkun-universite-reformu-ile-ilgili-notlari

1933’te Ne Oldu? 2011 Türkiye’sinden ‘Son Devrim’in Çözümlemesi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)
   27-29 Mayıs 2011, İstanbul; Bildiri Kitabı, 2. Cilt, Bölüm XI, Sayfa 1245-1252.  http://uyk2011.org/kitap/?emir=ac&komut=1245

Atatürk ve Üniversite Reformu (1933) 

Namal Y. ve Karakök T.; Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2011, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-035        http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1519