Yönetim düşüncesinin çıkışı ve doğurgularına dair…

dengeSınırları belirlerken optimizasyonu yakalama becerisi göstermek nedir? Hayatta doğruluğu veya yanlışlığı tartışmalı çok sayıda değişken tanımlanabilir. Buna ek olarak, doğruluğun ya da yanlışlığın ölçüsünü açıklama sırasında sınırları belirleme çabasına girişmenin oldukça zor olduğundan söz edilebilir. Çünkü “ölçüsü ne?” sorusuna cevap bulunduğu varsayılırsa, bu kez “sınırı ne?” sorusuna bir cevap bulunması beklenir. Cevabı tam olarak bulmak mümkün olamasa da, arayış sırasında gösterilen gayretlerin neticesinde ortaya çıkan yönetim düşüncesinin hissettirdikleri, bu süreci sürdürülebilir olmaya değer kılar.

Ölçü ve sınır belirlemede optimizasyonu (dengeyi) yakalayanların bir derece ruhsal ve çevresel uyumundan ve içsel mutluluğundan söz edilebilir. İçsel mutluluğun, içsel tutarlılık ve davranışsal tutarlılıkları beraberinde getirdiği yadsınamaz. Önce kendini (bilinç, duygu ve davranışlarını),  sonra da çevreyi, zamanı, krizleri,…yönetme becerisini gösterdiğini hissedenlerin yaşadığı süreç…Belki asıl yönetim düşüncesinin bu evreden sonra devreye girdiği varsayıldığında; bilinç, duygu ve davranışlarını yönetme becerisine sahip olduğunu düşünen insanların, işe kendilerinden başlayarak mutluluğa daha fazla yaklaştığı da düşünülebilir…

Metin Yazarı: Neslihan Kurt

Resim Kaynağı: http://askvesevgi-nefertiti.blogspot.com.tr/2013_09_01_archive.html