Tezimin Adı: Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi

Tez Danışmanım: Yard. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş

Yıl: 2007