Öğretmen lider doğası gereği heyecanlıdır ve heyecan yaratır. Zaten motive olduğundan motive etmesi de zor değildir. İnandırıcıdır; çünkü tutarlıdır ve kendisi inanmıştır öncelikle. İkna kabiliyeti de doğaldır yani. Değişime inandığından yeniliğe de açıktır, ancak korunması gereken değerlerin de farkındadır. Öğretmen lider, insanın ve insanların iyi zamanları gibi zor zamanları da olacağını hesap eder. Bu inançlar zor zamanlarda izleyenlerini birbirine bağlayacak ve onları sımsıkı kenetleyecek bir halat gibidir ve kuvvetlidir. Bu halata tutunanlar geldiği gibi göndermeyi de bilir problemleri bir bir. Sırf bu nedenle korkmaz lider ve onu izleyenler, bazen karmaşık bir yumak haline gelen sorunlardan. Öğretmen lider problemleri çözerken de proaktiftir. Beynindeki sinir ağlarının holistik çalışma düzenini ve karmaşık verileri anlamlı kodlar haline nasıl getirdiğini düşünür ve yeni bir çerçeve çizer belleğinde. Sahip olduğu beynin çalışma mantığını bile örnek alır kendine. Katı ve keskin kurallarını kendisi için uygular çevresi için değil. İzleyenlerini bunaltmaz yani. Buna ister kuantum liderlik deyin, ister Newtoncu bakıştan uzaklaşma… Bazen kaos kuramının eninde sonunda düzenden bahsettiğini hatırlar ve çevresine de hatırlatır basitçe. Bu nedenle çözümsüzlüğe değil, çözüme odaklanır.

Onun söylediklerini anlamak için olağanüstü bir zekâya sahip olmak gerekmez. Çünkü basit, açık ve anlaşılırdır konuşmaları. Öğretmen lider karmaşık ve zor düşüncelere dalsa da bunları daha basit ifade etmeyi tercih eder çevresine. Hedeflerine ulaştığı zaman bunu kendi başarısı gibi anlatmaz; yani ukalalıktan da uzaktır. Bu nedenle izleyenleri tarafından katıksız sevilir belki de. Olması gerektiği gibi davranmaya zorlamaz kendini; yapısı gereği doğaldır işte.

Güçlüdür aynı zamanda öğretmen lider, izleyenlerinden ve içinden aldığı enerjiyle. Nedir ki ona göre geçici güç kaynakları olan ve çarçabuk tükenen argümanlar; makam, mevki, yasal dayanaklar ve otorite. Gücünün kaynağı sağlamdır, yenilenebilir enerji gibi süreklilik arz eder, tükenmez öyle kısa sürede. Çünkü sahip olduğu yetkiyi değil, içsel etkiyi kullanmayı tercih eder tüm etkileşim süreçlerinde. Sezgileri güçlüdür öğretmen liderin. Buna ister öngörü deyin ister feraset. Yani bir bakıma gizemlidir öğretmen lider. Etkisiyle öğrencilerini ve çevresini kenetler birbirine ve katalizörlük yapar onlara, yürürken hedeflere. Yaklaşır belki ideale; tüm bunlara uzmanlığı ve karizması da eklediğinde…

Öğretmen lider, çevresindekilerin yanında mutlu oldukları kişidir aynı zamanda. Mutluluk dağıtır. Anneninki ve babanınki gibidir içtenliği belki; izleyenlerini iyi tanır ve çoğu kez onların beklentilerini önceden kestirebilir ve elinden geldiğince onları gidermeye çalışır. Belki de bu özelliği ile onun her dediği yerine getirilmesi gereken bir “emir” gibi algılanır, ancak “gönüllü” yapılır…

24 Kasım 2016